Postingan

Menampilkan postingan dari Juni, 2010

Sejarah Bangsa Israel dari Presfektif Sejarah Islam

ditulis oleh: wawan.darmansyah@yahoo.co.id,http://wawand.wordpress.com

“Siapakah bangsa Yahudi ini ?” Menurut kajian sejarah yang
berdasarkan penggalian arkeologi dan lembaran-lembaran kitab suci, awal
bangsa Yahudi mempunyai hubungan rapat dengan kisah nabi Ibrahim AS yang
berlaku sekitar 3800 tahun yang lalu atau 1800 tahun SM.
Tafsir Al-Qur’an menunjukkan bahawa Ibrahim AS tinggal di daerah
Palestine yang dikenali sekarang sebagai Al-Khalil (Hebron) dan beliau
tinggal di sana bersama Nabi Luth (QS, 21:69-71).
Anak nabi Ibrahim adalah nabi Ismail dan nabi Ishak kemudian anak nabi
Ishak adalah nabi Yaakub, kemudian dari keturunan 12 anak nabi Yaakub inilah
yang dikenali sebagai 12 suku Israel.
Anak bangsu nabi Yaakub AS adalah nabi Yusuf AS, yang terkenal dalam
sejarah, setelah ditinggalkan di dalam telaga di padang pasir oleh
abang-abangnya, akhirnya menjadi kepala bendahara negeri Mesir.
Kemudian ayahnya, nabi Yaakub, serta abang-abangnya mengikut nabi
Yusuf AS ke Mesir dan hidup damai di san…

SEMAR

Gambar